ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต(วัสดุการเกษตร)โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต(วัสดุการเกษตร)โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

ประกาศ

 เผยเเพร่: 2018-02-08  |   ข่าววันที่: 2018-02-08 |  อ่าน: 220 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,961)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,469) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,183) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (1,081) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (1,040) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (1,010) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,005) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (897) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (877) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (859) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (793) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (772) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (756) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (756) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (740) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (731) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (724) รณรงค์คัดแยกขยะ.. (718) แบบฟอร์มคำขอ.. (717) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (684)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000