โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ?? วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วมโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ” แก้ไขปัญหาเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา พร้อมเร่งยกระดับรายได้เกษตรกร โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

?? ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าประมง เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวประมงจังหวัดยะลา (Fisherman Shop @Yala) ในโครงการ?คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนำผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ เช่น ปลากระโดด (ตากแห้ง) ปลาดุกสวรรค์ ปลาส้มบาตูมัส เข้าร่วมจำหน่าย

#สำนักงานประมงจังหวัดยะลา #คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ #FishermanShop #จังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จ...  200   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุ...  197  ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอบันนังสตา   186  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร...  159  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  156  ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  153  ติดตามผลการเจริญเติบโตของปลาสลิดดอนนา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลา...  144  ผลงานวิจัยภายใต้โครงการ AQUADAPT-Mekong เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มความสามารถรับมื...  135  ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  132  ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช 2565    120


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ