วันนี้เราเปิดร้าน Fisherman shop @Yala แล้วค๊าาาา

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


วันนี้เราเปิดร้าน Fisherman shop @Yala แล้วค๊าาาา ?? ฤกษ์งามยามดี วันนี้เราเปิดร้าน Fisherman shop @Yala แล้วค๊าาาา

       วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวพรกลม หนูจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเปิด "Fisherman shop" พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Zoom cloud Meeting) ถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านสถานีประมงต้นแบบ Dof Chanel กรมประมง (Youtube) โดยดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ครั้งนี้

       ในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดยะลา ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้เปิดร้าน "Fisherman shop @Yala" ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ YRU Fresh Mart โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา นายการุณ อุไรประสิทธิ์ ได้ให้เกียรติตัดริบบิ้นเปิดร้าน Fisherman shop @Yala โดยมีแขกเข้าร่วมงานจำนวน 20 ท่าน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จ...  199   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุ...  197  ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอบันนังสตา   186  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร...  159  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  156  ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  153  ติดตามผลการเจริญเติบโตของปลาสลิดดอนนา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลา...  144  ผลงานวิจัยภายใต้โครงการ AQUADAPT-Mekong เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มความสามารถรับมื...  135  ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  132  ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช 2565    120


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ