โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายการุณ อุไรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา นายสมศักดิ์ ศิริรักษ์ ประมงอำเภอบันนังสตา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านบางลาง ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในการนี้ นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ และมอบพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา พันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 50,000 ตัว เพื่อมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และนำไปปล่อยในแหล่งน้ำชุมชน บึงกาจะลากี ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  90  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ