โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านบาโงโต๊ะอาลี

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านบาโงโต๊ะอาลี วันที่ 16 มีนาคม 2565  นายสมปอง เเสงทอง ประมงจังหวัดยะลา เเละนายวริทธิ์ธร จันทนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเเละส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านบาโงโต๊ะอาลี เพื่อเพาะขยายพันธุ์ปลาบ้า เตรียมลูกพันธุ์ปลาไปเเจกจ่ายให้เกษตรกรเเละปล่อยเเหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดยะลาต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  162   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  146  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   121  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   116  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   110  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  92  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   91  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   89  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  83  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ