พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไข ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไข ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา วันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไข ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 24 หน่วยงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลกลุ่ม เปราะบางอีกทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความยากจนตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวมและสามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  162   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  146  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   121  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   116  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   110  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  92  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   91  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   89  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  83  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ