ประชุมชี้แจงข้อมูล กฎ ข้อบังคับของคณะกรรมการแหล่งน้ำบึงลีแต ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ประชุมชี้แจงข้อมูล กฎ ข้อบังคับของคณะกรรมการแหล่งน้ำบึงลีแต ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายโชติภณ ทองวิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางสาวเยาวดี ศรีราม ประมงอำเภอยะหา และ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา มีการจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำบึงลีแต ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อชี้แจงข้อมูล กฎ ข้อบังคับของคณะกรรมการแหล่งน้ำที่ได้มีการประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ให้แก่ชาวบ้าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบ ณ มัสยิดคอยรียะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลกาบัง จังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  90  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ