ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับอำเภอกรงปินัง

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับอำเภอกรงปินัง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายอุแกน แก้วหวาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง (ผู้รับผิดชอบด้านประมงระดับอำเภอ) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับอำเภอกรงปินัง โดยมีนายอับดุลฮาฟิช สะตีมอมะ เกษตรอำเภอกรงปินัง เป็นประธานในการประชุม และกำหนดการในการจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 3 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  161   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  146  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   121  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   110  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  92  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   91  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   88  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  83  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ