โครงการฝึกอบรม การพัฒนาและแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 4 (อำเภอกรงปินัง)

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


โครงการฝึกอบรม การพัฒนาและแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 4 (อำเภอกรงปินัง) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมปอง เเสงทอง ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีสำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมเปิดโครงการการพัฒนาและแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 (อำเภอกรงปินัง) มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ และคุณภาพการผลิตสินค้าประมงน้ำจืดให้รองรับการแข่งขันด้านการตลาด และเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพให้ประชาชน พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มและความหลากหลายของสินค้าประมงน้ำจืด ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยมีนายระเด่น สะมะเเอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน   258   ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   240  ลงพื้นที่จับพิกัด และตรวจสอบพื้นที่ตามคำขอแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น...  222  ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565   212  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร...  189  ส่งมอบปัจจัยการผลิต(อาหารปลา) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนน...  179  วันนี้เราเปิดร้าน Fisherman shop @Yala แล้วค๊าาาา   168  ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการเกษตร (ศพก) กิจ...  166  การประชุมขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จ...  162  การฝึกอบรมโครงการพัฒนาและแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมา...  143


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ