การบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน อำเภอกาบัง

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


การบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน อำเภอกาบัง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายโชติภณ ทองวิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางสาวเยาวดี ศรีราม ประมงอำเภอยะหา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา มีการจัดประชุม หารือ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำบึงลีแต ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อกำหนดกฎ กติกา ข้อบังคับ ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และการบริหารจัดการแหล่งน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชนท้องถิ่น และสำนักงานประมง พร้อมทั้งตรวจ เยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 อำเภอยะหา ...  380   การส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำผ่านเวปไซต์ Fisheries shop   211  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร...  188  การบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน อำเภอกาบัง    184  1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน   179  ตลาดสินค้าประมงออนไลน์ "Fisheries Shop"   178  ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...  170  แนวทางการใช้ zoom อย่างปลอดภัย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)    166  โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ   158  รณรงค์ "หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้"   153


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ