ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ส่งความสุขให้ประชาชน

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ส่งความสุขให้ประชาชน                     8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ส่งความสุขให้ประชาชน ณ บึงแสงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ

                 ทั้งนี้ นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   247   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร...  206  ส่งมอบปัจจัยการผลิต(อาหารปลา) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนน...  188  วันนี้เราเปิดร้าน Fisherman shop @Yala แล้วค๊าาาา   185  ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการเกษตร (ศพก) กิจ...  166  การประชุมขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จ...  163  ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอบันนังสตา   161  การฝึกอบรมโครงการพัฒนาและแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมา...  146  คำสั่งจังหวัดยะลา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหว...  142  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุ...  135


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ