ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ส่งความสุขให้ประชาชน

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ส่งความสุขให้ประชาชน                     8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ส่งความสุขให้ประชาชน ณ บึงแสงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ

                 ทั้งนี้ นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ...  203   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  199  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"    153  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   147  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   142  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่่อำเภอบันนังสตา   126  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  120  ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   118  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือ...  118  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ...  108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ