สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี วันที่ 31 มกราคม 2565  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี  หมู่ที่ 5 บ้านภักดี ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทรงติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และโครงการพระราชดำริฯ โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียน ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ  โดยได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงาน การดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  และโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ซึ่งปี 2565 มีผลผลิตรวมปี พ.ศ.2564 จำนวน 475 กิโลกรัม  และสำนักงานประมงจังหวัดยะลาได้ดำเนินการขยายผลการเลี้ยงปลาจากโรงเรียนสู่ชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านฉลองชัย จำนวน 1 8ราย และหมู่ที่ 5 บ้านภักดี จำนวน 15 ราย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมประมง และงบจังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 อำเภอยะหา ...  412   การบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน อำเภอกาบัง    276  แนวทางการใช้ zoom อย่างปลอดภัย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)    235  1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน   212  โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ...  195  โครงการฝึกอบรม การพัฒนาและแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 4 (อำ...  188  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   179  รณรงค์    178  เวทีชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งค...  170  ลงพื้นที่จับพิกัด และตรวจสอบพื้นที่ตามคำขอแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น...  161


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ