การส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำผ่านเวปไซต์ Fisheries shop

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


การส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำผ่านเวปไซต์ Fisheries shop ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา ได้มอบหมายประมงอำเภอ และผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ ดำเนินการส่งเสริม ประชาสมัพันธ์ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ในการจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ Fisheries shop เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมงให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการ ยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่จะได้สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัย โดยตรงจากเกษตรกรและชาวประมง โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอรับรองสินค้าประมง ผ่านเว็บไซต์ Fisheries shop

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 อำเภอยะหา ...  380   การส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำผ่านเวปไซต์ Fisheries shop   211  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร...  187  การบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน อำเภอกาบัง    183  1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน   179  ตลาดสินค้าประมงออนไลน์ "Fisheries Shop"   177  ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...  170  แนวทางการใช้ zoom อย่างปลอดภัย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)    166  โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ   158  รณรงค์ "หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้"   153


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ