โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายโชติภณ ทองวิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายการุณ อุไรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา นางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พร้อมกับเปิดรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ณ วัดทุ่งยอ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในการนี้ นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ พร้อมมอบพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา เป็นพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 30,000 ตัว และพันธุ์ปลาบ้า จำนวน 20,000 ตัว เพื่อมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่นำไปปล่อยในแหล่งน้ำเขตพื้นที่ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  89  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ