สถิติการประมง กรมประมงได้จัดทำหนังสือสถิติการประมงมาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และใช้ประโยชน์ จำนวน 5 เรื่อง รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2563

2. สถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ ปี 2563

3. สถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ปี 2563

4. สถิติฟาร์มเลี้ยงหอยทะเล ปี 2563

5. สถิติฟาร์มเลี้ยงปูทะเล ปี 2563

ทั้งนี้ ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเองสารดังกล่าวได้ที่ https://www4.fisheries.go.th/local/indek.php/main/site/strategy-stst หรือ QR Code ด่านล่างนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 อำเภอยะหา ...  381   การส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำผ่านเวปไซต์ Fisheries shop   212  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร...  188  การบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน อำเภอกาบัง    184  1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน   179  ตลาดสินค้าประมงออนไลน์ "Fisheries Shop"   178  ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...  170  แนวทางการใช้ zoom อย่างปลอดภัย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)    166  โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ   158  รณรงค์ "หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้"   153


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ