ปล่อยพันธุ์ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์) คืนถิ่นธรรมชาติ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ปล่อยพันธุ์ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์) คืนถิ่นธรรมชาติ วันที่ 9 กันยายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์) คืนถิ่นธรรมชาติป่าฮาลาบาลา

จำนวน 1,000 ตัว ณ ป่าพระปรมาภิไธยภาคใต้ ส่วนที่ 2 เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในธรรมชาติ ซึ่งปลาพลวงชมพูหรือปลากือเลาะห์นั่น เป็นปลาเฉพาะถิ่นที่หายาก พบเฉพาะที่ป่าฮาลาบาลา

และยังได้ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาแรด จำนวน 200 ตัว ลงสู่เขื่อนบางลาง โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ในกิจกรรมครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  182   ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158  ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  156  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  131  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   117  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และ...  109  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ