ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จังหวัดยะลา (FC) ครั้งที่ 2//2564

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จังหวัดยะลา (FC) ครั้งที่ 2//2564 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมพลวงชมพู   สำนักงานประมงจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จังหวัดยะลา  (FC)ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางยะลา  หัวหน้ากลุ่มฯ และประมงอำเภอ ร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  182   ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  156  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  156  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  126  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   114  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และ...  107  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  104  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   104  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ