ลงพื้นที่อำเภอรามัน ติดตามโครงการ 9101ฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ลงพื้นที่อำเภอรามัน ติดตามโครงการ 9101ฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-10-12  |   ข่าววันที่: 2017-10-12 |  อ่าน: 294 ครั้ง
 

12 ตุลาคม 2560 นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ชุมชนท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งประกอบด้วยโครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเนื้อ หมู่ที่ 6 (บ้านจำปูน) โครงการเลี้ยงไก่ไข่  หมู่ที่ 4 (บ้านสาเมาะ) โครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 1 (บ้านโต๊ะพราน) และโครงการส่งเสริมเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน หมู่ที่ 2 (บ้านจะรังตาดง)


  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,769)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,339) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (884) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (819) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (790) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (744) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (731) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (695) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (672) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (653) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (649) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (624) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (608) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (569) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (568) แบบฟอร์มคำขอ.. (560) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (543) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (536) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (523) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (520)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000