ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-10-11  |   ข่าววันที่: 2017-10-10 |  อ่าน: 315 ครั้ง
 

10 ตุลาคม 2560 นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมสรุปปิดการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมพลวงชมพู สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

    โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จากหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานจังหวัดยะลา สรุปผลการเข้าตรวจสอบผลการปฎิบัติงานด้านงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงานอื่นๆของสำนักงานประมงจังหวัดยะลา  พร้อมได้ให้เสนอแนะ การแก้ไขข้อบกพร่อง และแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบราชการที่กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุด

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,904)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,436) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,032) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (998) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (913) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (912) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (889) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (843) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (830) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (817) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (736) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (706) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (700) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (692) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (686) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (685) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (665) รณรงค์คัดแยกขยะ.. (662) แบบฟอร์มคำขอ.. (658) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (641)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000