งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2565 ณ วัดขุนอินทประมูล

 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง


งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2565 ณ วัดขุนอินทประมูล วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

นายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายณรงค์ เลี่ยนยงค์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนางสาวกัญญาณัฐ ค่อมสิงห์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการประมง ณ จุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร (ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดอ่างทอง) ภายในงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2565 ณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

     หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000    fpo-angthong@fisheries.go.th   0-3561-1125   0-3561-1125   แฟนเพจ