ฉบับที่ 45/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ สงขลา (ศพส.) มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำและตรวจวินิจฉัยโรค สัตว์นํ้าจากเกษตรและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในเดือนธันวาคม 2554

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา


ฉบับที่ 45/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ สงขลา (ศพส.) มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำและตรวจวินิจฉัยโรค สัตว์นํ้าจากเกษตรและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในเดือนธันวาคม 2554 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์


  คลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ สงขลา (ศพส.) มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำและตรวจวินิจฉัยโรค สัตว์นํ้าจากเกษตรและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในเดือนธันวาคม 2554 มีผู้ขอรับ บริการจํานวน 95 ราย 309 ตัวอย่าง เป็นตัวอย่าง น้ำ ดิน กุ้ง และปลา ผลการตรวจวินิจฉัยพบเชื้อก่อโรคที่สำคัญในกุ้ง ได้แก่ เชื้ออีเอชพี (EHP) เชื้อก่อโรคตัวแดงดวงขาว (WSSV) เชื้อก่อโรคตับวายเฉียบพลัน (VPAHPND) และเชื้อไวรัสไอเอชเอชเอ็น (IHHNV)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บทความเผยแพร่ ปี 2565   102   ฉบับที่ 60/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้...  96  ฉบับที่ 63/65ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “...  95  ฉบับที่ 64/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการตรวจสอบเอกสารขอรับร...  90  ฉบับที่ 62/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา พื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้ำ แล...  88  ฉบับที่ 58/65 ดูแลและให้การฝึกอบรมนักศึกษา ชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทย...  83  ฉบับที่ 59/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะผู้ตรวจการส...  81  ฉบับที่ 61/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ เ...  66  ฉบับที่ 65/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงานเก็บตัวอย่าง เฝ้าระ...  65  ฉบับที่ 66/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา คําเนินงานตรวจประเมินฟาร์มแล...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100    aquathaiinfo@gmail.com   074 335 245   แฟนเพจ