การให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ (คลินิกสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา)


การให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ (คลินิกสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา) 


การให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำและตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำจากเกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำเดือน

จำนวนผู้ขอรับบริการ

เอกสารดาวน์โหลด

ตุลาคม 2565

168 ราย 591 ตัวอย่าง

คลิกที่นี่

พฤศจิกายน 2565

171 ราย 616 ตัวอย่าง

ธันวาคม 2565

 

 

มกราคม 2566

 

 

กุมภาพันธ์ 2566

 

 

มีนาคม 2566

 

 

เมษายน 2566

 

 

พฤษภาคม 2566

 

 

มิถุนายน 2566

 

 

กรกฎาคม 2566

 

 

สิงหาคม 2566

 

 

กันยายน 2566

 

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำเดือน

จำนวนผู้ขอรับบริการ

เอกสารดาวน์โหลด

ตุลาคม 2564

134 ราย 474 ตัวอย่าง

คลิกที่นี่

พฤศจิกายน 2564

133 ราย 438 ตัวอย่าง

คลิกที่นี่

ธันวาคม 2564

95 ราย 309 ตัวอย่าง

คลิกที่นี่

มกราคม 2565

165 ราย 388 ตัวอย่าง

คลิกที่นี่

กุมภาพันธ์ 2565

123 ราย 464 ตัวอย่าง

คลิกที่นี่

มีนาคม 2565

121 ราย 407 ตัวอย่าง

คลิกที่นี่

เมษายน 2565

107 ราย 321 ตัวอย่าง

คลิกที่นี่

พฤษภาคม 2565

137 ราย 396 ตัวอย่าง

คลิกที่นี่

มิถุนายน 2565

147 ราย 469 ตัวอย่าง

คลิกที่นี่

กรกฎาคม 2565

125 ราย 345 ตัวอย่าง

คลิกที่นี่

สิงหาคม 2565

193 ราย 647 ตัวอย่าง

คลิกที่นี่

กันยายน 2565

162 ราย 645 ตัวอย่าง

คลิกที่นี่