เอกสารและสื่อเผยแพร่ความรู้โรคกุ้งทะเล 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


เอกสารเผยแพร่โรคกุ้งทะเล

enlightened การจัดการโรคในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

enlightened หัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

enlightened ตารางเปรียบเทียบโรคกุ้งทะเล

enlightened อาการขี้ขาวในกุ้งทะเล

enlightened โรคติดเชื้อ EHP

enlightened การจัดการเชื้อ EHP ในโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเล

enlightened โรคตับและตับอ่อนวายเฉียบพลัน (Vp AHPND)

enlightened แนวทางการเลี้ยงกุ้งให้ปลอดโรค EMS /Vp AHPND

enlightened โรคกล้ามเนื้อตายในกุ้งทะเล (IMNV)

enlightened โรคจุดขาว หรือโรคตัวแดงดวงขาว (WSSV)

enlightened โรคหัวเหลือง (YHV)

enlightened โรคแคระแกร็น (IHHNV)

enlightened โรค SHIV

enlightened การใช้คลอรีนในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

enlightened ตรวจสุขภาพกุ้งทะเล (ลักษณะภายนอก)

enlightened ตรวจสุขภาพกุ้งทะเล (ระบบทางเดินอาหาร)

enlightened ไขข้อข้องใจไปกับอาหารเลี้ยงเชื้อ

enlightened เหตุใดจึงไม่ควรใช้ยากับสัตว์น้ำ

enlightened รู้ทั้นการใช้ยาอย่างปลอดภัยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

enlightened จุลินทรีย์