ฤทธิ์ของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในการยับยั่งเซื้อโนดะไวรัส ที่ก่อโรคในปลากะรังดอกเเดง

ฤทธิ์ของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในการยับยั่งเซื้อโนดะไวรัส ที่ก่อโรคในปลากะรังดอกเเดง 

 เผยเเพร่: 2020-01-24  |  อ่าน: 303 ครั้ง

 


       เขียน           

  สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
  จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
       หัวขั้อ    ฤทธิ์ของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในการยับยั่งเซื้อโนดะไวรัส   (Nodavirus)  ที่ก่อโรคในปลากะรังดอกเเดง   (Epinephelus coioides)