บทความ 


บทความ : ฤทธิ์ของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในการยับยั้งเชื้อโนดะไวรัส ที่ก่อโรคในปลากะรังดอกเเดง

ผู้เขียน

ลิงก์

ดาวน์โหลด

สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์

จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์

PDF

 

บทความ : ผลของสารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจร ต่อองค์ประกอบเลือด ระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคในปลากะพงขาว

 

ผู้เขียน

ลิงก์

ดาวน์โหลด

สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์

จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์

PDF