หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 เผยเเพร่: 2020-02-19 |  อ่าน: 1,258 ครั้ง


หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมประมง ที่ 878/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภานในภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม Click