ประชาสัมพันธ์ศูนย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา






  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ฉบับที่ 72/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา พัฒนาและปรับปรุงการผลิตจุล... (196)   ฉบับที่ 69/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการปฏิบัติงาน ตรวจปร... (97)  ฉบับที่ 77/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบั... (96)  ฉบับที่ 66/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้... (88)   ฉบับที่ 70/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้าตรวจประเมินสถานประกอบ... (87)  ฉบับที่ 74/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้ารับการตรวจประเมินเพื่... (86)  ฉบับที่ 68/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตรวจวินิจฉัย เพื่... (81)  เฝ้าระวังโรคกล้ามเนื้อตายในกุ้งทะเล จากเชื้อไวรัสไอเอ็มเอ็น (IMNV)  (81)  ฉบับที่ 73/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงาน เก็บตัวอย่างเฝ้... (69)  ฉบับที 75/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ตรวจสอบการติดเชื้อ ranaviru... (63)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100