ฉบับที่ 46/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งปอกเปลือกไว้หาง (FROZEN RAW PEELED DEVEINED TAIL ON RED SHRIMP) ขนาดกุ้ง 165 และ 80 กรัม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา


ฉบับที่ 46/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งปอกเปลือกไว้หาง (FROZEN RAW PEELED DEVEINED TAIL ON RED SHRIMP) ขนาดกุ้ง 165 และ 80 กรัม 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์


      วันที่ 18 มกราคม 2565 ดร.จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ พัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มอบหมายให้นางสาวอัจกลับ นนทโส (นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ) ดำเนินการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งปอกเปลือกไว้หาง (FROZEN RAW PEELED DEVEINED TAIL ON RED SHRIMP) ขนาดกุ้ง 165 และ 80 กรัม ของสถาน ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านระบบ Virtual examination โดยกำหนดให้ ผู้ประกอบการนำส่งตัวอย่างและรักษาสภาพสินค้า (แช่แข็ง) มายังห้องปฏิบัติการของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อตัวแดงดวงขาว (WSSV) และเชื้อหัวเหลือง (YHV) และนำผลตรวจประกอบการยื่นขอใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) ณ กลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า ประมง กรมประมง ก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศออสเตรเลีย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บทความเผยแพร่ ปี 2565   139   การขอรับบริการคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ   94  สถานการณ์โรคกุ้งทะเล   93  ฉบับที่ 86/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้ำ...  80  การนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ   78  การให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ (คลินิกสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา)   73  ฉบับที่ 92/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้ำ...  70  ฉบับที่ 87/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงานเก็บตัวอย่าง เฝ้าร...  69  ฉบับที่ 108/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้...  69  ฉบับที่ 115/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัต...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100    aquathaiinfo@gmail.com   074 335 245   แฟนเพจ