ฉบับที่ 44/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลาดำเนินการสุ่มตรวจสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์กุ้งขาวแวนนาไมแช่แข็ง (FROZEN RAW PEELED CUT DEVEINED TAIL OFF VANNAMEI SHRIMP) WO ตรวจวิเคราะห์เชื้อ WSSV และ YHV ก่อนส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา


ฉบับที่ 44/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลาดำเนินการสุ่มตรวจสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์กุ้งขาวแวนนาไมแช่แข็ง (FROZEN RAW PEELED CUT DEVEINED TAIL OFF VANNAMEI SHRIMP) WO ตรวจวิเคราะห์เชื้อ WSSV และ YHV ก่อนส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์


 

      วันที่ 5 มกราคม 2565 ดรจำเริญศรี ถาวรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ พัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ วิชัยดิษฐ (นักวิชาการ ประมงปฏิบัติการ) ดำเนินการสุ่มตรวจสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์กุ้งขาวแวนนาไมแช่แข็ง (FROZEN RAW PEELED CUT DEVEINED TAIL OFF VANNAMEI SHRIMP) WO ตรวจวิเคราะห์เชื้อ WSSV และ YHV ก่อนส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย ของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านระบบ Virtual examination โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการนำส่งตัวอย่างและรักษาสภาพสินค้า (แช่แข็ง) มายังห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยฯ เพื่อตรวจสอบสภาพตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์เชื้อ WSSV และ YHV และนำผลตรวจประกอบการยื่นขอเอกสารใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) ณ กลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง กองตรวจสอบคุณภาพ สินค้าประมง กรมประมง เพื่อดำเนินการส่งออกต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บทความเผยแพร่ ปี 2565   139   การขอรับบริการคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ   94  สถานการณ์โรคกุ้งทะเล   93  ฉบับที่ 86/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้ำ...  80  การนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ   78  การให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ (คลินิกสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา)   73  ฉบับที่ 92/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้ำ...  70  ฉบับที่ 87/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงานเก็บตัวอย่าง เฝ้าร...  69  ฉบับที่ 108/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้...  69  ฉบับที่ 115/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัต...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100    aquathaiinfo@gmail.com   074 335 245   แฟนเพจ