ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด ประชาสัมพันธุ์สัตว์น้ำที่ เปิดจอง เดือน มกราคม 2566

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด ประชาสัมพันธุ์สัตว์น้ำที่ เปิดจอง เดือน มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด ประชาสัมพันธุ์สัตว์น้ำที่ เปิดจอง เดือน มกราคม 2566..คลิก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด ประชาสัมพันธุ์สัตว์น้ำที่ เปิดจอง เดือน มกราคม 2566

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • โครงการฝึกอบรม “การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล” โครงการฝึกอบรม “การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเ... จำนวนผู้อ่าน 225  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด ประชาสัมพันธุ์สัตว์น้ำที่ เปิดจอง เดือน มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด ประชาสัมพันธุ์สัตว์น้ำที่ เปิดจอง... จำนวนผู้อ่าน 106 คำสั่งศูนย์ฯ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ คำสั่งศูนย์ฯ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนผู้อ่าน 66 กิจกรรม ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน สร้างดินยั่งยืน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  กิจกรรม ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน สร้างดินยั่งยืน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ... จำนวนผู้อ่าน 58 ร่วมลงนามถวายพระพร ร่วมลงนามถวายพระพร  จำนวนผู้อ่าน 55 พันธุ์สัตว์น้ำที่เปิดให้จอง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 พันธุ์สัตว์น้ำที่เปิดให้จอง เดือน กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 53 ประกาศเจตนารมณ์  ประกาศเจตนารมณ์   จำนวนผู้อ่าน 42 โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 39 ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อส่วนราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด พ.ศ. 2566 ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อส่วนราชการศูนย์วิจัยและ... จำนวนผู้อ่าน 35 พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  จำนวนผู้อ่าน 33


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

  รายละเอียด ที่ตั้ง 121 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเกวียนหัก ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000  email  iftrat@gmail  โทรศัพท์ 039-510963  FAX 039-510963  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6