popupราชกาลที่ 10

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

popupราชกาลที่ 10 

popup

 เผยเเพร่: 2017-11-16  |   ข่าววันที่: 2017-11-16 |  อ่าน: 196 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ชนิด/ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย.. (2,322)  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง.. (2,242) ช่องทางการร้องเรียน.. (1,595) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,444) การสั่งจองลูกพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,436) โครงสร้าง ศพจ.ตราด.. (1,421) โครงสร้างภายใน กพจ... (1,396) ภารกิจ.. (1,305) ติดต่อ.. (1,254) มาตรฐานการให้บริการ.. (1,224) ประวัติความเป็นมา.. (1,189) ประการศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,173) ขั้นตอนการให้บริการตามภารกิจ.. (1,106) ผู้ดูแลเว็บไซต์ศูนย์ฯ.. (999) เอกสารที่ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของ ศพจ.ตราด.. (970) สนับสนุนพันธุ์ปลากาดำ 10,000 ตัว .. (929) กิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561.. (622) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงเป็นภาษาอังกฤษ.. (417) มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีและกล่าวให้การต้อนรับนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด .. (387) แบรนเนอ.. (373)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

     ที่ตั้ง 121 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเกวียนหัก ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000