ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก 

แบนเนอร์


HOT ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก..คลิก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก สร้างขึ้นภายใต้โครงการบูรณะแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็กเพื่อการประมง (SSFIP SMALL SWAMP FISHERIES INLAND PROJECT) ซึ่งกรมประมงได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกู้เงินเยน OECF มาดำเนินการ 

 

เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้เสื่อมสภาพลงจากสาเหตุต่าง ๆ ทำให้ผลผลิตสัตว์น้ำลดลงเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติเหล่านี้ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ให้มีสภาพสมบูรณ์ต่อไป 
ที่ตั้งที่ทำการ
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก  ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนนเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ระยะทางจากจังหวัดถึงศูนย์ฯ ประมาณ 35 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ ซึ่งกรมประมงได้รับมอบจากกรมชลประทาน 
งบประมาณ การก่อสร้างใช้งบประมาณทั้งสิ้น 59.3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นเงินกู้ 43% เป็นเงิน 25.5ล้านบาท และเงินสมทบ 57% เป็นเงิน 33.8 ล้านบาท  
ระยะเวลาก่อสร้าง เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2529 แล้วเสร็จการก่อสร้างตามแผนระยะแรก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2531 ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้
1. อาคารที่ทำการ TYPE B 1 หลัง 
2. โรงเพาะฟัก TYPE C 1 หลัง 
3. บ้านพักข้าราชการ TYPE A-D 22 หลัง 
4. บ้านพักคนงาน TYPE E 5 หลัง 
5. บ่อซีเมนต์ ขนาด 50 ตารางเมตร 5 บ่อ 
6. บ่อซีเมนต์ ขนาด 70 ตารางเมตร 84 บ่อ 
7. บ่ออนุบาลลูกปลา ขนาด 600 ตารางเมตร 60 บ่อ 
8. บ่ออนุบาลลูกปลา ขนาด 1,200 ตารางเมตร 24 บ่อ 
9. บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา ขนาด 2,700 ตารางเมตร 23 บ่อ

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำนวนผู้อ่าน 71  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามแผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและประมง โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามแผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและประมง โครงการปรั... จำนวนผู้อ่าน 70 ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 15/2566 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน“ลุ่มน้ำภาค”จังหวัดพิษณุโลก ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 15/2566 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ข... จำนวนผู้อ่าน 47 ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก และประชุมติดตามการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมประมงจังหวัดพิษณุโลก ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณ... จำนวนผู้อ่าน 43 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ“จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2566” กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ“จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรื... จำนวนผู้อ่าน 42 ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 17/2566 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน“ลุ่มน้ำภาค”จังหวัดพิษณุโลก ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 17/2566 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ข... จำนวนผู้อ่าน 24 ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจ... จำนวนผู้อ่าน 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19/2566 ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำกรมชลประทาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19/2566 ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำ... จำนวนผู้อ่าน 10


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

  รายละเอียด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ 7 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150    email  if-phitsanulok@hotmail.com  โทรศัพท์ 055369066  FAX 055369066
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6