บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

ดร.วรัณยู ขุนเจริญรักษ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
    


นายภาณุเดช สุโกมล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายปภังกร สุดเอื้อม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจุฑาทิพย์ ปทุมรัศมี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางนฤมล สิงห์แก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาววรฤทัย ปิงเมือง

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ 7 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150      if-phitsanulok@hotmail.com   055369066   055369066