บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
ดร.วรัณยู ขุนเจริญรักษ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
    


นายภาณุเดช สุโกมล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายปภังกร สุดเอื้อม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจุฑาทิพย์ ปทุมรัศมี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวนิษาชล นุ่มอ่วม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางสาววาทินี กอกเชียงแสน

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ 7 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150