ปลาประจำหน่วยงาน กดแแก้ว


ปลาประจำหน่วยงาน กดแแก้ว 


ปลากดแก้ว
ชื่อท้องถิ่น : ปลาคัง กดคัง กดหางแดง กดข้างหม้อ กดเขี้ยว
ชื่อสามัญ : Red tail Mystus
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemibagrus wyckioides (Fang and Chaux, 1949)
ลักษณะทั่วไป  ลักษณะคล้ายปลากดเหลือง แต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก ส่วนหัวแบนกว้าง ด้านบนของหัวเรียบปากกว้าง ตำแหน่งของปลากอยู่ต่ำมีฟันคม ตาอยู่ระดับเดียวกับมุมปาก มีหนวด 4 คู่ ลำตัวด้านบนมีสีม่วงเทาปนดำ ส่วนท้องขาว ปลายครีบหางมีสีแดงเข้ม (กดหางแดง) จัดเป็นปลาขนาดใหญ่ในธรรมชาติ พบขนาดตั้งแต่ 1-3 กิโลกรัม ความยาว 30-50 เซนติเมตร ขนาดใหญ่ที่สุดที่พบมีความยาวถึง 150 เซนติเมตร น้ำหนัก 30 กิโลกรัม ในประเทศไทย พบในแม่น้ำน่าน ยม ปิง แม่กลอง เจ้าพระยา ท่าจีน แควน้อย อ่างเก็บน้ำ และเขื่อนต่างๆ เช่น เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนรัชชประภา ในต่างประเทศพบที่ ลาว กัมพูชา พม่า และจีน