ติดต่อหน่วยงาน 

 ติดต่อเรา  ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
หมู่ที่ 7 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร./โทรสาร. 055369066