วันที่ศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ด่านตรวจประมงปัตตานีได้จัดการประชุมครั้งที่ 5/2564 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงปัตตานี

 ด่านตรวจประมงปัตตานี


วันที่ศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ด่านตรวจประมงปัตตานีได้จัดการประชุมครั้งที่ 5/2564 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ด่านตรวจประมงปัตตานีได้จัดการประชุมครั้งที่ 5/2564 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงปัตตานี..คลิก

วันที่ศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ด่านตรวจประมงปัตตานีได้จัดการประชุมครั้งที่ 5/2564 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงปัตตานี โดยมีนายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์ หัวหน้าด่านตรวจประมงปัตตานี เป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้พูดคุยเรื่องตัวชี้วัด งบประมาณในการดำเนินงาน แผนงานต่างๆ การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าในการตรวจรับการประเมินของชุด FIT (Flying Inspection Team) และการปฏิบัติงานในสถาณการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส corona เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติงานตามแนวทางป้องกัน COVID-19 ตลอดจนติดตามงานตามกลุ่มงานต่างๆ พร้อมทั้งพูดคุยในเรื่องปัญหาและอุปสรรค และมอบนโยบายแนวทางในการดำเนินงานต่อไป การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 27 มีนาคม 2566 ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 27 มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 293  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 28 มีนาคม 2566 ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 28 มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 262 ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานีวันที่ 25 มกราคม 2566 ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานีวันที่ 25 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 112 ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 28 มกราคม 2566 ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 28 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 108 ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 13 มกราคม 66  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 13 มกราคม 66   จำนวนผู้อ่าน 105 ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566   จำนวนผู้อ่าน 97 ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 19 ธ.ค. 65 ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 19 ธ.ค. 65  จำนวนผู้อ่าน 94 ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 79 ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 17 มกราคม 2566 ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 17 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 71 ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 21 มกราคม 2566 ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 21 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงปัตตานี

    รายละเอียด - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ /๐ ๗๓๔๑ ๔๒๑๓ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔  email  pipo-pattani@fisheries.go.th  โทรศัพท์  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘  FAX ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6