รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของด่านตรวจประมงปัตตานี

 ด่านตรวจประมงปัตตานี

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของด่านตรวจประมงปัตตานี 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-01-27  |   ข่าววันที่: 2021-01-27 |  อ่าน: 234 ครั้ง
 

ด่านตรวจประมงปัตตานี ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจที่ถุกต้อง ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคคลที่สนใจ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรุ้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 สร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดี สร้างสมดุลระหว่างการทำงาน ภายใต้หลักคิด " คนสำราญ งานสำเร็จ "

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • คำสั่ง คสช 22/2560.. (1,750)  เครื่องหมายประจำเรือประมงพาณิชย์.. (1,435) ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี.. (1,186) รัชกาล10.. (1,045) ระบบ E-PIPO  Fishing  info  ของกรมประมง และ Single Window 4 Fishing Feet ของกรมเจ้าท่า.. (1,006) ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย.. (994) กิจกรรมการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี.. (983) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรกล.. (957) 30 พ.ค. 60 เวลา 09:00 - 10:00 น. นายธีรพงษ์ อภัยภัคดี ผอ.ศจร.เขต 2 สงขลา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของ Fip สายบุรี และให้คำแนะนำเกี่ยวก.. (935) ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี .. (921)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงปัตตานี

     - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔