วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงปัตตานี นายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์ หัวหน้าด่านตรวจประมงปัตตานี เป็นประธานที่ประชุมเวทีสภากาแฟเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในประเด็นแรงงานข้ามชาติ และสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่ โดยร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย

 ด่านตรวจประมงปัตตานี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงปัตตานี นายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์ หัวหน้าด่านตรวจประมงปัตตานี เป็นประธานที่ประชุมเวทีสภากาแฟเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในประเด็นแรงงานข้ามชาติ และสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่ โดยร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-12-23  |   ข่าววันที่: 2020-12-23 |  อ่าน: 90 ครั้ง
 

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงปัตตานี นายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์ หัวหน้าด่านตรวจประมงปัตตานี เป็นประธานที่ประชุมเวทีสภากาแฟเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในประเด็นแรงงานข้ามชาติ และสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่ โดยร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย การประชุมครั้งนี้ทางมูลนิธิรักษ์ไทยมุ่งเน้นมาตรการป้องกันโรค (COVID-19) อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติเมียนมา-กัมพูชา เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทยจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ทั้งนี้มูลนิธิรักษ์ไทยได้สนับสนุนกล่องยาปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้าน ภายใต้โครงการ CARE USA - Mars,Inc.Humanitarian Response COVID-19 จำนวน 30 กล่อง เพื่อกระจายให้แก่เรือประมงต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คำสั่ง คสช 22/2560.. (1,601)  เครื่องหมายประจำเรือประมงพาณิชย์.. (1,340) ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี.. (1,074) รัชกาล10.. (940) ระบบ E-PIPO  Fishing  info  ของกรมประมง และ Single Window 4 Fishing Feet ของกรมเจ้าท่า.. (929) ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย.. (928) กิจกรรมการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี.. (874) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรกล.. (828) 10/01/2561 นาวาเอก สุทธิศักดิ์ บุตรนาค รอง เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 2 / รอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศรชล.เขต 2 และคณะฯ ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ.. (804) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ.2560.. (802) ผลการปฏิบัติงาน.. (792) โล้โก้pipo.. (791) ติดต่อหน่วยงาน.. (776) 30 พ.ค. 60 เวลา 09:00 - 10:00 น. นายธีรพงษ์ อภัยภัคดี ผอ.ศจร.เขต 2 สงขลา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของ Fip สายบุรี และให้คำแนะนำเกี่ยวก.. (766) ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี .. (758) ภารกิจ.. (749) น.อ.สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี.. (739) เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ สมาคมประมงการประมงจังหวัดปัตตานี.. (735) รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2561ประจำปีงบประมาณ 2561.. (696) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (693)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงปัตตานี

     - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔