วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ด่านตรวจประมงปัตตานีได้ประชุมครั้งที่ 2/2564 .....

 ด่านตรวจประมงปัตตานี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ด่านตรวจประมงปัตตานีได้ประชุมครั้งที่ 2/2564 ..... 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-11-03  |   ข่าววันที่: 2020-11-03 |  อ่าน: 103 ครั้ง
 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ด่านตรวจประมงปัตตานีได้ประชุมครั้งที่ 2/2564 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงปัตตานี ภายใต้โครงสร้างใหม่ของกรมประมง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต โดยมีนายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์ หัวหน้าด่านตรวจประมงปัตตานี เป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้พูดคุยแนะนำตัวในฐานะที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ รวมทั้งแนะนำตัวเจ้าหน้าที่ทั้งที่ปฏิบัติงานเดิมและที่ย้ายเข้ามาใหม่ 3 ท่าน พร้อมทั้งพูดคุยในเรื่องปัญหาและอุปสรรค และมอบนโยบายแนวทางในการดำเนินงานต่อไป การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คำสั่ง คสช 22/2560.. (1,590)  เครื่องหมายประจำเรือประมงพาณิชย์.. (1,338) ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี.. (1,070) รัชกาล10.. (934) ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย.. (923) ระบบ E-PIPO  Fishing  info  ของกรมประมง และ Single Window 4 Fishing Feet ของกรมเจ้าท่า.. (921) กิจกรรมการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี.. (871) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรกล.. (821) 10/01/2561 นาวาเอก สุทธิศักดิ์ บุตรนาค รอง เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 2 / รอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศรชล.เขต 2 และคณะฯ ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ.. (802) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ.2560.. (800) ผลการปฏิบัติงาน.. (790) โล้โก้pipo.. (783) ติดต่อหน่วยงาน.. (767) 30 พ.ค. 60 เวลา 09:00 - 10:00 น. นายธีรพงษ์ อภัยภัคดี ผอ.ศจร.เขต 2 สงขลา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของ Fip สายบุรี และให้คำแนะนำเกี่ยวก.. (762) ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี .. (749) ภารกิจ.. (745) น.อ.สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี.. (734) เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ สมาคมประมงการประมงจังหวัดปัตตานี.. (733) รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2561ประจำปีงบประมาณ 2561.. (693) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (689)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงปัตตานี

     - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔