วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ด่านตรวจประมงปัตตานีได้จัดอบรมผ่านระบบ Video Conference ถ่ายทอดความรู้จากส่วนกลาง เกี่ยวกับระบบการขนถ่ายคนประจำเรือของเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือสนับสนุนการประมง สำหรับผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย โดยมีเนื้อหาหลักในเรื่องการฝากคนออกไปทำการประมงในเรือกลางทะเล และการฝากคนกลับจากการทำการในเรือประมงกลางทะเล ผ่านระบบ E-285...

 ด่านตรวจประมงปัตตานี

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ด่านตรวจประมงปัตตานีได้จัดอบรมผ่านระบบ Video Conference ถ่ายทอดความรู้จากส่วนกลาง เกี่ยวกับระบบการขนถ่ายคนประจำเรือของเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือสนับสนุนการประมง สำหรับผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย โดยมีเนื้อหาหลักในเรื่องการฝากคนออกไปทำการประมงในเรือกลางทะเล และการฝากคนกลับจากการทำการในเรือประมงกลางทะเล ผ่านระบบ E-285... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-10-31  |   ข่าววันที่: 2019-09-29 |  อ่าน: 156 ครั้ง
 

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ด่านตรวจประมงปัตตานีได้จัดอบรมผ่านระบบ Video Conference ถ่ายทอดความรู้จากส่วนกลาง เกี่ยวกับระบบการขนถ่ายคนประจำเรือของเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือสนับสนุนการประมง สำหรับผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย โดยมีเนื้อหาหลักในเรื่องการฝากคนออกไปทำการประมงในเรือกลางทะเล และการฝากคนกลับจากการทำการในเรือประมงกลางทะเล ผ่านระบบ E-285 ของกรมเจ้าท่า ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงปัตตานี ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจและการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • คำสั่ง คสช 22/2560.. (1,750)  เครื่องหมายประจำเรือประมงพาณิชย์.. (1,435) ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี.. (1,186) รัชกาล10.. (1,046) ระบบ E-PIPO  Fishing  info  ของกรมประมง และ Single Window 4 Fishing Feet ของกรมเจ้าท่า.. (1,006) ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย.. (994) กิจกรรมการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี.. (983) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรกล.. (958) 30 พ.ค. 60 เวลา 09:00 - 10:00 น. นายธีรพงษ์ อภัยภัคดี ผอ.ศจร.เขต 2 สงขลา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของ Fip สายบุรี และให้คำแนะนำเกี่ยวก.. (935) ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี .. (921)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงปัตตานี

     - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔