ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า

 ด่านตรวจประมงปัตตานี

ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-20  |   ข่าววันที่: 2020-02-11 |  อ่าน: 258 ครั้ง
 

วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. นายฟุรกอน  หาบหา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมพบปะหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ เรื่องแรก คือ การส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญและจัดกิจกรรม/โครงการดี ๆ สำหรับเยาวชนในจังหวัดปัตตานี และกำชับทุกหน่วยต้องดำเนินการบริหารจัดการขยะในสำนักงานฯ ที่ได้กำหนดเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลอย่างเป็นระบบ

ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คำสั่ง คสช 22/2560.. (1,596)  เครื่องหมายประจำเรือประมงพาณิชย์.. (1,340) ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี.. (1,074) รัชกาล10.. (938) ระบบ E-PIPO  Fishing  info  ของกรมประมง และ Single Window 4 Fishing Feet ของกรมเจ้าท่า.. (929) ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย.. (927) กิจกรรมการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี.. (874) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรกล.. (828) 10/01/2561 นาวาเอก สุทธิศักดิ์ บุตรนาค รอง เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 2 / รอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศรชล.เขต 2 และคณะฯ ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ.. (804) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ.2560.. (802) โล้โก้pipo.. (791) ผลการปฏิบัติงาน.. (791) ติดต่อหน่วยงาน.. (776) 30 พ.ค. 60 เวลา 09:00 - 10:00 น. นายธีรพงษ์ อภัยภัคดี ผอ.ศจร.เขต 2 สงขลา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของ Fip สายบุรี และให้คำแนะนำเกี่ยวก.. (764) ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี .. (755) ภารกิจ.. (748) น.อ.สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี.. (738) เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ สมาคมประมงการประมงจังหวัดปัตตานี.. (735) รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2561ประจำปีงบประมาณ 2561.. (696) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (693)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงปัตตานี

     - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔