fip สายบุรี

 ด่านตรวจประมงปัตตานี

fip สายบุรี 

พื้นที่การแสดง

 เผยเเพร่: 2017-05-21  |   ข่าววันที่: 2017-05-21 |  อ่าน: 360 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • คำสั่ง คสช 22/2560.. (1,373)  เครื่องหมายประจำเรือประมงพาณิชย์.. (1,124) ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี.. (887) กิจกรรมการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี.. (805) รัชกาล10.. (790) ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย.. (777) ระบบ E-PIPO  Fishing  info  ของกรมประมง และ Single Window 4 Fishing Feet ของกรมเจ้าท่า.. (774) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ.2560.. (718) 10/01/2561 นาวาเอก สุทธิศักดิ์ บุตรนาค รอง เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 2 / รอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศรชล.เขต 2 และคณะฯ ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ.. (705) ผลการปฏิบัติงาน.. (684) โล้โก้pipo.. (671) 30 พ.ค. 60 เวลา 09:00 - 10:00 น. นายธีรพงษ์ อภัยภัคดี ผอ.ศจร.เขต 2 สงขลา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของ Fip สายบุรี และให้คำแนะนำเกี่ยวก.. (661) น.อ.สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี.. (637) เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ สมาคมประมงการประมงจังหวัดปัตตานี.. (628) ติดต่อหน่วยงาน.. (622) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรกล.. (621) 26 ส.ค. 60 นอ.พิจิตต ศรีรุ่งเรือง , นอ.ธรรมรัตน์ เทียบเทียม และคณะ จากศรชล.เขต2 ร่วมกับ ศจร.ปัตตานีและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเพื่อรั.. (601) ภารกิจ.. (592) 30 พ.ค. 60 เวลา 11.00-15.00 น. นายธีรพงษ์ อภัยภัคดี ผอ.ศจร.เขต 2 สงขลา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี แ.. (575) ประกาศรับสมัครงาน.. (571)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงปัตตานี

     - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔