ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย

 ด่านตรวจประมงปัตตานี

ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-03-29  |   ข่าววันที่: 2018-03-29 |  อ่าน: 1,013 ครั้ง
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ

1.ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า ณ ท่าเทียบเรือประมงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 ราย ดังนี้

   1.นางสาวศิริวรรณ นนทิกาล

   2.นางสาวอมิตตา แตงวิเชียร

   3.นายอุสมาน บินหามะ

   4.นายอับดุลรอเซะ เจะเลาะ

   5.นายอับดุลเลาะมาน หามะ

   6.นางสาวรอซีดะห์ กะลูแป

   7.นางสาวอาริณี มูน๊ะ

   8.นางสาวปิ่นอนงค์ ชูสุทธิ์

2.ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สื่อสาร จำนวน 2 ราย ดังนี้

   1.นายณัฐวัฒน์ ดำแก้ว

   2.นายธขภณ ดำแก้ว

https://www.facebook.com/pattani.pipo.7

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • คำสั่ง คสช 22/2560.. (1,768)  เครื่องหมายประจำเรือประมงพาณิชย์.. (1,449) ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี.. (1,217) รัชกาล10.. (1,092) ระบบ E-PIPO  Fishing  info  ของกรมประมง และ Single Window 4 Fishing Feet ของกรมเจ้าท่า.. (1,022) ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย.. (1,013) กิจกรรมการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,006) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรกล.. (975) ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี .. (954) 30 พ.ค. 60 เวลา 09:00 - 10:00 น. นายธีรพงษ์ อภัยภัคดี ผอ.ศจร.เขต 2 สงขลา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของ Fip สายบุรี และให้คำแนะนำเกี่ยวก.. (946)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงปัตตานี

     - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔