ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 29 ก.ย. 65

 ด่านตรวจประมงปัตตานี


ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 29 ก.ย. 65 ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 29 ก.ย. 65

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนตุลาคม 2565   128   ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 29 ก.ย. 65   115  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 21 พ.ย. 65   93  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานีวันที่ 25 มกราคม 2566   92  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 13 มกราคม 66    80  ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 28 มกราคม 2566   78  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 17 ต.ค. 65    77  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนกันยายน 2565   73  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนตุลาคม 2565   73  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 19 ธ.ค. 65   70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงปัตตานี

     - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ /๐ ๗๓๔๑ ๔๒๑๓ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔    pipo-pattani@fisheries.go.th    ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘   ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘   แฟนเพจ