ประชาสัมพันธ์เจ้าของเรือประมง ในการตรวจสอบข้อมูลหนังสือคนประจำเรือ (seabook)

 ด่านตรวจประมงปัตตานี


ประชาสัมพันธ์เจ้าของเรือประมง ในการตรวจสอบข้อมูลหนังสือคนประจำเรือ (seabook) ประชาสัมพันธ์เจ้าของเรือประมง ในการตรวจสอบข้อมูลหนังสือคนประจำเรือ (seabook)
กรมประมง และกรมเจ้าท่า ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือคนประจำเรือ (seabook) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล ป้องกันแรงงานที่หนังสือคนประจำเรือหมดอายุ หรือยกเลิก ออกทำงานในเรือประมงประชาสัมพันธ์เจ้าของเรือประมง ในการตรวจสอบข้อมูลหนังสือคนประจำเรือ (seabook)
กรมประมง และกรมเจ้าท่า ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือคนประจำเรือ (seabook) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล ป้องกันแรงงานที่หนังสือคนประจำเรือหมดอายุ หรือยกเลิก ออกทำงานในเรือประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงปัตตานี

     - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ /๐ ๗๓๔๑ ๔๒๑๓ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔    pipopattani94@gmail.com    ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘   ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘   แฟนเพจ