ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 6 ก.ค. 65

 ด่านตรวจประมงปัตตานี


ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 6 ก.ค. 65 ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 6 ก.ค. 65

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนตุลาคม 2565   129   ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 21 พ.ย. 65   93  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานีวันที่ 25 มกราคม 2566   92  ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 28 มกราคม 2566   81  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 13 มกราคม 66    80  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 17 ต.ค. 65    77  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนตุลาคม 2565   74  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนกันยายน 2565   73  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 19 ธ.ค. 65   72  ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566    67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงปัตตานี

     - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ /๐ ๗๓๔๑ ๔๒๑๓ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔    pipo-pattani@fisheries.go.th    ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘   ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘   แฟนเพจ