ผอ.กรป ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงปัตตานี

 ด่านตรวจประมงปัตตานี


ผอ.กรป ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงปัตตานี ให้กำลังใจ พร้อมรับฟังรายงานผล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการควบคุมการเข้าออกของเรือประมงในความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในคู่มืออย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความปลอดภัยและ สวัสดิภาพในการปฏิบัติงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงปัตตานี

     - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ /๐ ๗๓๔๑ ๔๒๑๓ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔    pipopattani94@gmail.com    ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘   ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘   แฟนเพจ