ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 15 ม.ค. 65

 ด่านตรวจประมงปัตตานี


ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 15 ม.ค. 65 ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 15 ม.ค. 65

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 5 ก.พ. 65   189   ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 19 ม.ค. 65    170  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนธันวาคม 2564   131  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 15 ม.ค. 65   122  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 28 ม.ค. 65   119  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 25 ม.ค. 65   113  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนมกราคม 2565   105  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 19 เม.ย 65   103  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 20 ม.ค. 65   100  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 25 มี.ค. 65   99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงปัตตานี

     - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔    pipopattani94@gmail.com    ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘   ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘   แฟนเพจ