วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์ หัวหน้าด่านตรวจ  ประมงปัตตานี มอบหมายให้นายฟุรกอน หาบหา ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ

 ด่านตรวจประมงปัตตานี

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์ หัวหน้าด่านตรวจ  ประมงปัตตานี มอบหมายให้นายฟุรกอน หาบหา ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-31  |   ข่าววันที่: 2021-03-30 |  อ่าน: 36 ครั้ง
 

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์ หัวหน้าด่านตรวจ  ประมงปัตตานี มอบหมายให้นายฟุรกอน หาบหา ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564  ประจำเดือนมีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม   ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญและสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา รับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนหารือข้อราชการ งานสำคัญต่างๆของจังหวัดปัตตานีการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คำสั่ง คสช 22/2560.. (1,601)  เครื่องหมายประจำเรือประมงพาณิชย์.. (1,340) ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี.. (1,074) รัชกาล10.. (940) ระบบ E-PIPO  Fishing  info  ของกรมประมง และ Single Window 4 Fishing Feet ของกรมเจ้าท่า.. (929) ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย.. (928) กิจกรรมการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี.. (874) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรกล.. (828) 10/01/2561 นาวาเอก สุทธิศักดิ์ บุตรนาค รอง เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 2 / รอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศรชล.เขต 2 และคณะฯ ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ.. (804) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ.2560.. (802) ผลการปฏิบัติงาน.. (792) โล้โก้pipo.. (791) ติดต่อหน่วยงาน.. (776) 30 พ.ค. 60 เวลา 09:00 - 10:00 น. นายธีรพงษ์ อภัยภัคดี ผอ.ศจร.เขต 2 สงขลา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของ Fip สายบุรี และให้คำแนะนำเกี่ยวก.. (766) ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี .. (758) ภารกิจ.. (749) น.อ.สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี.. (739) เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ สมาคมประมงการประมงจังหวัดปัตตานี.. (735) รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2561ประจำปีงบประมาณ 2561.. (696) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (693)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงปัตตานี

     - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔