วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นางสาวนันท์นภัส บุญละเอียด นักวิชาการประมงปฎิบัติการ พร้อมด้วยนายอัมรีย์ อีแต และนางสาว ปนัดดา สินสมุทรโสภณ นักวิชาการประมงได้ออกปฏิบัติหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

 ด่านตรวจประมงปัตตานี

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นางสาวนันท์นภัส บุญละเอียด นักวิชาการประมงปฎิบัติการ พร้อมด้วยนายอัมรีย์ อีแต และนางสาว ปนัดดา สินสมุทรโสภณ นักวิชาการประมงได้ออกปฏิบัติหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-18  |   ข่าววันที่: 2021-03-18 |  อ่าน: 24 ครั้ง
 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นางสาวนันท์นภัส บุญละเอียด นักวิชาการประมงปฎิบัติการ พร้อมด้วยนายอัมรีย์  อีแต และนางสาว ปนัดดา สินสมุทรโสภณ นักวิชาการประมงได้ออกปฏิบัติหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการใช้หรือค้าขาย ปัจจัยการผลิตทางด้านการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย ณ.หจก.ปัตตานีศิริอนันต์ขนส่ง และ ร้านสมบัติวัฒนาฟาร์มช๊อบ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คำสั่ง คสช 22/2560.. (1,602)  เครื่องหมายประจำเรือประมงพาณิชย์.. (1,340) ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี.. (1,075) รัชกาล10.. (940) ระบบ E-PIPO  Fishing  info  ของกรมประมง และ Single Window 4 Fishing Feet ของกรมเจ้าท่า.. (931) ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย.. (929) กิจกรรมการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี.. (874) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรกล.. (828) 10/01/2561 นาวาเอก สุทธิศักดิ์ บุตรนาค รอง เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 2 / รอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศรชล.เขต 2 และคณะฯ ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ.. (806) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ.2560.. (803) ผลการปฏิบัติงาน.. (793) โล้โก้pipo.. (791) ติดต่อหน่วยงาน.. (778) 30 พ.ค. 60 เวลา 09:00 - 10:00 น. นายธีรพงษ์ อภัยภัคดี ผอ.ศจร.เขต 2 สงขลา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของ Fip สายบุรี และให้คำแนะนำเกี่ยวก.. (766) ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี .. (761) ภารกิจ.. (749) น.อ.สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี.. (740) เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ สมาคมประมงการประมงจังหวัดปัตตานี.. (737) รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2561ประจำปีงบประมาณ 2561.. (697) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (693)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงปัตตานี

     - ด่านตรวจประมงปัตตานี // เลขที่ ๑๒๓/๑๘ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐     โทร./โทรสาร  ๐ ๗๓๔๑ ๔๓๓๘ - จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  // เลขที่ ๒๖/๒  ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ๙๔๑๑๐    โทร. ๐ ๗๓๗๑ ๔๘๒๔