ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

การกำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลา และวิธีการส่งสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561